ورکشاپ کوروش مدیکال

ورکشاپ تخصصی لب روسی در کوروش مدیکال

در کارگاه تخصصی لب روسی که توسط مجموعه کوروش مدیکال به صورت Hands-ON برگزار شد، روش‌های تزریق ژل و فیلر مورد بررسی قرار گرفته و به صورت عملی در مورد نحوه تزریق ژل برای ایجاد مدل لب روسی، آموزش داده شد.